กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี

คำชี้แจง

1.การเปิดดูใบความรู้และใบงาน ให้คลิกที่คำว่า "ใบความรู้-ใบงานสัปดาห์ที่..." ของแต่ละรายวิชา
2.การส่งงาน ให้คลิกที่คำว่า "ส่งงานสัปดาห์ที่..." ของแต่ละรายวิชา ถ้าระบบให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล ของโรงเรียน โดยรูปแบบอีเมลคือ
"เลขประจำตัวนักเรียน@pomkaew.ac.th" ส่วนรหัสผ่านคือ "Pkเลขประจำตัว#" (ตัว P เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัว k เป็นตัวพิมพ์เล็ก)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชา
ใบความรู้และใบงาน
ส่งงาน
ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูทิพาวรรณ (tipawan.w@pomkaew.ac.th)
วิทยาศาสตร์ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูเกวรินทร์ (kewarin.s@pomkaew.ac.th)
วิทยาการคำนวณ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูกาญจนา (kanjana.s@pomkaew.ac.th)
ภาษาไทย ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/ไฟล์ PDF/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/ไฟล์ PDF
วิดีโอเรื่อง ลูกชายคนกวาดขยะ
วิดีโอเรื่อง พ่อหนูเป็นใบ้
วิดีโอเรื่อง เมื่อพ่อต้องโกหกลูก
วิดีโอเรื่อง ความลับของพ่อ
วิดีโอเรื่อง ลองดู
วิดีโอเรื่อง สุดยอดโฆษณา สร้างแรงบันดาล
วิดีโอเรื่อง คิดใหม่ ใช้เงินเป็น
วิดีโอเรื่อง นางรำ

ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูพรชนก (pornchanok.k@pomkaew.ac.th)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูอนุรักษ์ (anurak.s@pomkaew.ac.th)
ประวัติศาสตร์ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูจิราพร (jiraporn.m@pomkaew.ac.th)
ภาษาอังกฤษ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1/PowerPoint
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูปาณิสรา (panisara.t@pomkaew.ac.th)

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)