กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น8โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์ นมัสการหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมืออวยพร และกิจกรรมดนตรีโดยการจัดงานครั้งนี้มีคณะกรรมการสภานักเรียน มาช่วยในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการจัดซุ้ม การจัดหาสิ่งของมอบให้พี่ และ การร้อยพวงมาลัยมอบให้พี่ โดยรุ่นพี่ ม.6 ก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้คณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต่อไป With both low prices and high quality, AAA luxury patek philippe fake watches are worth having!

You can buy AAA top replica audemars piguet watches with little money on this online store.

If you wanna buy US luxury replica watches, you cannot miss this online store of best quality fake watches.

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)