กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเเละบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเเด่พระสงฆ์ เเละมีพิธีวางพวงมาลา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเเละยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ โครงการในพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)