กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงครามวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี นายเผด็จ บุญทรง มาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกับได้พบปะผู้บริหารและคณะครู อีกทั้งได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)