กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการเทศบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕วันที่ 10 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดงานวิชาการเทศบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)