กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) นำโดย ผอ.ณัฐพร อรรถวิวรรธน์ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยนำเงินทำบุญทั้งหมดจาก ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพี่น้องชาวแม่กลองทุกคนที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญในครั้งนี้ ถวายแก่วัดป้อมแก้ว

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)