กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

POMKAEW RIDERนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 และเป็นประธานในการปล่อยคารวาน "POMKAEW RIDER" ในการจัดส่งชุดการเรียนรู้แก่นักเรียนถึงบ้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้าน เเละปลอดภัยจาก COVID-19 ซึ่งนายสิริชัย มะเวชะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เป็นประธานในการจัดตั้งหน่วย POMKAEW RIDER "เพราะลูกป้อมแก้วคือคนสำคัญ"

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)