กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เพื่อเป็นจำนวน 400 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)