กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)