กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายภควรรธ เชาวรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "Acep Swimming Championships 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุนทรนารีนาถ"
ในการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 9 ปี - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง - ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)