กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย วันรพี จัดโดยศาลเยาชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)