กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

เลื่อนกำหนดการวัดระดับความรู้นักเรียนย้ายเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเมศบาลวัดป้อมแก้วฯ


เลื่อนกำหนดการวัดระดับความรู้นักเรียนย้ายเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการกำหนดวันวัดระดับความรู้ใหม่
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)