กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

ประกาศ! เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ในวันที่ 17 มกราคม 2565


กองการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ในวันที่ 17 มกราคม 2565 รายละเอียดอ่านได้ในไฟล์แนบ
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)