กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563


เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และวันที่ 29 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการกำหนดวันสอบคัดเลือกใหม่
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)