กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

เลื่อนกำหนดการฟังผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น


เลื่อนกำหนดการฟังผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการกำหนดวันฟังผลการเรียนใหม่
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)