กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

ประกาศ! เรื่องกำหนดวันจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และชุดพละ (คลิกอ่านรายละเอียด)


สหการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จะเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และชุดพละ ตามวันและเวลาดังนี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำหน่ายของชั้น ป.1-ป.3


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 จำหน่ายของชั้น ป.4-ป.6


วันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำหน่ายของชั้น ม.1-ม.3 และอนุบาล1-3


วันที่ 14 มิถุนายน 2563 จำหน่ายของชั้น ม.4-ม.6โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น.


***ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)