กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

ประกาศ! การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย


เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและทราบรายละเอียดการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ขอให้ผู้ปกครองศึกษาและปฏบัติตามระเบียบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)