กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักคุณครู โดยการจัดกิจกรรมยังปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแกพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)