กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
scan
เรียนออนไลน์

ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ได้ผ่านช่องทางนี้ สามารถดูหรือดาวน์โหลดใบงาน/ใบความรู้ และส่งงานได้ที่นี่

คลิกเลย..
g5
ตรวจสอบผลการเรียน Online

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบและดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ เพียงกรอกเลขประจำตัวนักเรียนและบัตรประชาชน

อ่านเพิ่ม...
g2-1
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง

อ่านเพิ่ม...
g3-1
ป้อมแก้วแกลลอรี่

แหล่งรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวน์

คลิกเลย..
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Responsive image นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
(อัครพง์ชนูปถัมภ์)
 แบบประเมิน SDQ
sdq1
 แบบประเมินกิจกรรมโรงเรียน
question
 ระบบงานฝ่ายปกครอง
question
 ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 Link หน่วยงานต่าง ๆ
banner-muni dla watyai sang tum patum dltv sms

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์>>ดูทั้งหมด
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ>>ดูทั้งหมด
 กิจกรรมของโรงเรียน>>ดูทั้งหมด
CD-Activity
image
กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์  (คลิกชมภาพกิจกรรม)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขัวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สิ่งแวดล้อม"
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint นหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สิ่งแวดล้อม"
3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขันออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ขั้นสูง ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "พลังงาน"
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 การแข่งขันออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "นวัตกรรม"

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ที่นี่
คลิกเลย
image
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  (คลิกชมภาพกิจกรรม)โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) นำโดย ผอ.ณัฐพร อรรถวิวรรธน์ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยนำเงินทำบุญทั้งหมดจาก ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพี่น้องชาวแม่กลองทุกคนที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญในครั้งนี้ ถวายแก่วัดป้อมแก้ว
image
กิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการเทศบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  (คลิกชมภาพกิจกรรม)วันที่ 10 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดงานวิชาการเทศบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)
image
โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  (คลิกชมภาพกิจกรรม)วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี นายเผด็จ บุญทรง มาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกับได้พบปะผู้บริหารและคณะครู อีกทั้งได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป
image
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับความกรุณาจากคณะตรวจเยี่ยม นำโดยท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ท่านนายกสมชาย ตันประเสริฐ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19) เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ตาม 6 มาตรการหลัก ป้องกันโรค COVID - 19 ในสถานศึกษา
image
กิจกรรมอบรม SAR  (คลิกชมภาพกิจกรรม)งานบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกคน เพื่อเรียนรู้และรับทราบเกี่ยวกับการจัดทำ SAR และ การประเมินมาตรฐานต่าง ๆ
image
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น8  (คลิกชมภาพกิจกรรม)โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์ นมัสการหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมืออวยพร และกิจกรรมดนตรี
image
กิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ แสดงสื่อการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาเรียนรู้และได้สัมผัสสื่อการสอนที่หลากหลาย จากครูทุกระดับชั้น
 ป้อมแก้ว Channel
 คนเก่งป้อมแก้ว
PK-Genius
image
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย วันรพี จัดโดยศาลเยาชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม
image
ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันฟุตบอล 6 คน เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหา พระครูสมุทรพิทยาคม
image
ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายภควรรธ เชาวรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "Acep Swimming Championships 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุนทรนารีนาถ"
image
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
image
สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียน (คลิกชมภาพกิจกรรม)สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เพื่อเป็นจำนวน 400 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน
image
มาตราการรับมือ โควิด-19 (คลิกชมภาพกิจกรรม)การป้องกันโควิด-19 โดยสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ได้ทำการจัดการเว้นระยะห่าง ทั้งทางเดินกลับบ้าน การนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร และการซื้อของในร้านค้าภายในโรงเรียน รวมถึงการวัดอุณหภูมิเเละเเจกแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาด เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิด-19
 ป้อมแก้ว Facebook
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)