กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
scan
เรียนออนไลน์

ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ได้ผ่านช่องทางนี้ สามารถดูหรือดาวน์โหลดใบงาน/ใบความรู้ และส่งงานได้ที่นี่

คลิกเลย..
g5
ตรวจสอบผลการเรียน Online

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบและดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ เพียงกรอกเลขประจำตัวนักเรียนและบัตรประชาชน

อ่านเพิ่ม...
g2-1
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง

อ่านเพิ่ม...
g3-1
ป้อมแก้วแกลลอรี่

แหล่งรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวน์

คลิกเลย..
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Responsive image นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
(อัครพง์ชนูปถัมภ์)
 แบบประเมิน SDQ
sdq1
 แบบประเมินกิจกรรมโรงเรียน
question
 ระบบงานฝ่ายปกครอง
question
 ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 Link หน่วยงานต่าง ๆ
banner-muni dla watyai sang tum patum dltv sms

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์>>ดูทั้งหมด
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ>>ดูทั้งหมด
 กิจกรรมของโรงเรียน>>ดูทั้งหมด
CD-Activity
image
กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์  (คลิกชมภาพกิจกรรม)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขัวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สิ่งแวดล้อม"
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint นหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สิ่งแวดล้อม"
3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขันออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ขั้นสูง ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "พลังงาน"
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 การแข่งขันออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "นวัตกรรม"

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ที่นี่
คลิกเลย You cannot miss the US wholesale rolex replica watches online store. All the hot-selling models are in stock.

This website offers AAA perfect fake cartier watches for Canada with Swiss movements.

The best cheap cartier super clone watches UK are suitable for men and women.

image
image
image
image
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับความกรุณาจากคณะตรวจเยี่ยม นำโดยท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ท่านนายกสมชาย ตันประเสริฐ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19) เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ตาม 6 มาตรการหลัก ป้องกันโรค COVID - 19 ในสถานศึกษา Both men and women deserve the AAA Swiss breitling fake watches UK.

If you wanna buy best online replica breitling watches UK, you cannot miss this website.

You can buy cheap and perfect US fake watches on this website. Just place an order online.

image
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเเละบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเเด่พระสงฆ์ เเละมีพิธีวางพวงมาลา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเเละยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ โครงการในพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน Swiss best quality fake watches UK for sale.

Fast shipping. Swiss luxury replica watches UK are cheap and quality.

You can buy perfect quality breitling fake watches UK online shop.

image
image
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  (คลิกชมภาพกิจกรรม)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่าวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และให้นักเรียนได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น science show, ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, ระบายสี,และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ You can buy Swiss luxury replica cartier watches UK at affordable prices on this website.

UK cheap Swiss replica omega watches online are suitable for both men and women.

1:1 fake watches UK with fashion styles and high quality are on hot sale!

image
image
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   (คลิกชมภาพกิจกรรม)ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรเเละนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์ ) ได้จัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เเละมีการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ Wish you can find your favorite top wholesale rolex replica watches for US on this website with less money.

All the cheap fake watches UK with Swiss movements are available.

Men and women are worth the luxury replica rolex watches for US at affordable prices.

image
image
image
POMKAEW RIDER  (คลิกชมภาพกิจกรรม)นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 และเป็นประธานในการปล่อยคารวาน "POMKAEW RIDER" ในการจัดส่งชุดการเรียนรู้แก่นักเรียนถึงบ้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้าน เเละปลอดภัยจาก COVID-19 ซึ่งนายสิริชัย มะเวชะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เป็นประธานในการจัดตั้งหน่วย POMKAEW RIDER "เพราะลูกป้อมแก้วคือคนสำคัญ" Buying is earning! You cannot miss the online shop of perfect replica breitling watches UK with high quality.

Men and women are both worth the high quality replica rolex watches UK wholesale.

You can find 1:1 top fake watches UK on this website. Direct online order, convenient and efficient.

image
image
กิจกรรมอบรม SAR  (คลิกชมภาพกิจกรรม)งานบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกคน เพื่อเรียนรู้และรับทราบเกี่ยวกับการจัดทำ SAR และ การประเมินมาตรฐานต่าง ๆ
image
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น8  (คลิกชมภาพกิจกรรม)โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์ นมัสการหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมืออวยพร และกิจกรรมดนตรี
image
กิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้  (คลิกชมภาพกิจกรรม)ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ แสดงสื่อการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาเรียนรู้และได้สัมผัสสื่อการสอนที่หลากหลาย จากครูทุกระดับชั้น
 ป้อมแก้ว Channel
 คนเก่งป้อมแก้ว
PK-Genius
image
image
image
ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายภควรรธ เชาวรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "Acep Swimming Championships 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุนทรนารีนาถ"
image
 กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
image
image
 ป้อมแก้ว Facebook
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)