กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 คลิก


นักเรียนสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ผ่านลิงค์นี้ https://www.facebook.com/Pomkaewschool.5/posts/356200270019292
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)