กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันฟุตบอล 6 คน เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหา พระครูสมุทรพิทยาคม
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)