กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

มาตราการรับมือ โควิด-19การป้องกันโควิด-19 โดยสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ได้ทำการจัดการเว้นระยะห่าง ทั้งทางเดินกลับบ้าน การนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร และการซื้อของในร้านค้าภายในโรงเรียน รวมถึงการวัดอุณหภูมิเเละเเจกแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาด เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิด-19

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)