กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบคัดเลือก วันที่ 8 พ.ค. 2564
ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. 2564
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พ.ค. 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระหว่างปี
สอบคัดเลือก วันที่ 9 พ.ค. 2564
ประกาศผล วันที่ 12 พ.ค. 2564
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 พ.ค. 2564
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)