กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

รับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รับสมัครวันที่ 14-18 มี.ค. 65


โรงเรียนเทศบสลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เปิดรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รับสมัครวันที่ 14-18 มี.ค. 65 โดยมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือ จะสมัครแบบออนไลน์ ก็ได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ส่วนการสมัครแบบออนไลน์สามารถได้ตลอด 24 ชั่วโมง
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)